צל מוטל מקופסא תלויה

 
 
 
נצייר קוביה בפרספקטיבה, ומתחתיה נביר ק המגיע מאחת מנקודות המגוז, המסמן את מפגש הרצפה והקיר עליו תלויה הקוביה.
 
 
 
IMG6978
 
קופסא תלויה
 
 
 
 

 
 
על מנת לחשב את הצל המוט, יהיה עלינו להשלים את קוי הקוביה עד לרצפה, ומהם להוציא את קווי הכיוון של הצל.
 
 
 
IMG6978
 
השלמת הקובייה עד הרצפה
 
 
 
 

 
 
כעת נוכל להעביר קווי זווית מהקודקודים על פי זווית מקור האור.
 
 
 
IMG6978
 
מתיחת קווי זווית
 
 
 
 

 
 
אחרי קווי הזווית נסמן את קווי הכיוון של מקור האור.

את קווי הכיוון נסמן מהקודקודים המשלימים את הקובייה עם הקרקע.

אם נרצה קופסא פתוחה בחזית, נסמן קו כיוון גם מהפינה הימנית תחתונה של הקובייה.
 
 
 
IMG6978
 
קווי כיוון של מקור האור
 
 
 
 

 
 
כעת נחבר את נקודות המפגש בין קווי הכיוון לקווי הזווית.

כאשר הקו השמאלי פוגש בפינה בין הקיר לרצפה, נעלה אנך שיתחבר עם קו הזווית המגיע מהפינה השמאלית העליונה.

את הקו הרחוק יותר הפוגש בפינה בין הקיר לרצפה, נרים ישירות לפינה הימנית אחורית תחתונה של הקוביה.
 
 
 
IMG6978
 
 
 
 

 
 
 
 
IMG6978
 
צל מוטל מקופסא פתוחה תלויה על קיר