הדרכת חלוקה פרספקטיבית

 
 
f4
 
חלוקה פרספקטיבית נכונה למשטחים
 
 
 
f6
 
דרך נוספת לחלוקה פרספקטיבית נכונה למשטחים
 
 
 
f7
 
טכניקת שכפול פרספקטיבי מדויק לאובייקט