הדרכת בנייה של צורה מורכבת

 
 
f4
 
הדרכת בנייה של חדירת גליל שוכב לגליל עומד
 
 
 
f6
 
הדרכת בנייה של גליל בעל קוטר קטן לגליל בעל קוטר גדול יותר